รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศปิดอบรมหลักสูตร นบส.81


ลงวันที่ 2022-09-09 ดูแล้ว 191 ครั้ง

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศปิดการอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 81 (นบส.81) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้นร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย กล่าวสรุปผลการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องฝึกอบรมออนไลน์ 703 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้