นักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ครบ 52 ปี  


ลงวันที่ 2022-08-22 ดูแล้ว 96 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย การเปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมอวยพรผ่านออนไลน์ พิธีกราบสักการอนุสารีย์สามบูรพาจารย์  พิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (เจ้าที่) และพระพิฆเนศ พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 20 ชีวิต และพิธีมอบกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตให้เกษตรกร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี พิธีทำบุญ ถวายเครื่องสังฆทาน จตุปัจจัยไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 21 รูป ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้มีอุปการคุณภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิต คลิกลิงค์เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

https://photos.app.goo.gl/fezUEZzzamrH2vpz7  
https://photos.app.goo.gl/tLr6RnogV5LT2f1C8ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้