ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และบุคลากร มอบต้นไม้มงคลอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ลงวันที่ 2021-12-28 ดูแล้ว 301 ครั้ง

28 ธ.ค.64 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย นายวสันต์ ชุณห์วิจิตรา รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และบุคลากร มอบต้นไม้มงคลอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้