สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ลงวันที่ 2021-10-13 ดูแล้ว 149 ครั้ง


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ณ ชุมชนวัดสีกุก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนางรำไพ ภูวราห์ และคณะเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้