ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563


ลงวันที่ 2020-07-29 ดูแล้ว 114 ครั้ง


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะทำงานโครงการองค์การสุราฯ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ณ ห้องประชุม 2 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีอาจารย์ถิระ ถาวรบุตร มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้