ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต วันที่ 19 สิงหาคม 2563


ลงวันที่ 2020-08-19 ดูแล้ว 105 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการองค์การสุราฯ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570 ณ ห้องประชุม 2 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีอาจารย์สมโชค เรืองอิทธินันท์ เข้าร่วมหารือเรื่องการดำเนินการจัดทำแผนวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2570 องค์การสุรา กรมสรรพาสามิตติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้