ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์และแบบฟอร์มในการประเมิน หัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม วันที่ 19 สิงหาคม 2563


ลงวันที่ 2020-09-19 ดูแล้ว 97 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะทำงานโครงการองค์การสุราฯ และสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์และแบบฟอร์มในการประเมิน หัวข้อการจัดการความรู้และนวัตกรรม ณ ห้องประชุม องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยมีอาจารย์ถิระ ถาวรบุตร มาร่วมให้ความรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์ TRIS ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยใช้แบบฟอร์มที่รวบรวมโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้