เกษตร & เกษตร 2021 : ความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการบริการชุมชน


ลงวันที่ 2021-03-19 ดูแล้ว 76 ครั้ง


วันนี้ (19 มี.ค.64) สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนา “เกษตร & เกษตร 2021 : ความร่วมมือเพื่อปฏิรูปการบริการชุมชน” เพื่อสนับสนุน ร่วมพัฒนาการเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงานได้มีการนำเสนอกรอบการดำเนินงานของโครงการ การประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการสนับสนุนการสร้างความร่วมมือปฏิรูปการบริการชุมชน โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในโอกาสนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “ร่วมพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเศรษฐกิจชุมชน (KU – Skill & Knowledge for Community Potentials) และผศ.ดร.นิคม แหลมสัก (รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม) ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน:นวัตกรรมบริการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเกษตร (KU – Innovation & Service for Community Potentials) ณ ห้องประชุม 804 ชั้น 8 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร วิทยบริการ โดยได้ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ตลอดงานติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้