ต้อนรับคณะนิสิตศึกษาดูงานระบบการผลิตและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์


ลงวันที่ 2021-02-23 ดูแล้ว 8 ครั้ง


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ต้อนรับคณะนิสิตวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบการผลิตและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีดา สามงามยา อาจารย์ประจำวิชา เป็นผู้นำคณะศึกษาดูงานผ่านรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ทางโปรแกรม zoomติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้