ประกาศเปิดให้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.


ลงวันที่ 2021-02-05 ดูแล้ว 49 ครั้ง


ประกาศเปิดให้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้พื้นที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้