สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมทีมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ รายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน


ลงวันที่ 2021-02-04 ดูแล้ว 53 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมทีมถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ "รายการพิเศษ 78 ปี เกษตรศาสตร์วิถีใหม่ ก้าวไปด้วยกัน” เนื่องในวาระครบรอบ 78 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้