โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น 7 และชั้น 9 อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลงวันที่ 2021-02-03 ดูแล้ว 36 ครั้ง


โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องยาง ชั้น 7 และชั้น 9 อาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้