สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการห้องสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์ไลฟ์ (Live)


ลงวันที่ 15/01/2564 ดูแล้ว 134 ครั้ง


เพื่อการเรียนการสอน การอบรม การสัมมนา ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Webinar , Zoom ,Cisco Webex สนใจติดต่อได้ที่... สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0-29428822 ต่อ 200 , 500 Inbox FB สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

YouTube VIDEOติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้