สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 66 ปี


ลงวันที่ 2021-12-29 ดูแล้ว 74 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และนางพงศ์พงา เนตรหาญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการร่วมพิธีวางพวงมาลา ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ผู้ก่อตั้งรื้อฟื้นกิจการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 66 ปี วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้