มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564


ลงวันที่ 26/12/2564 ดูแล้ว 14 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สถานีวิทยุม.ก. สำนักบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนิสิต คณะประมง คณะสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้