จัดระบบบันทึก และถ่ายทอดสดพิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบออนไลน์


ลงวันที่ 27/11/2563 ดูแล้ว 92 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมทำหน้าที่จัดระบบบันทึก และถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Video Communications) พิธีลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีน COVID-19 โดยการจองล่วงหน้า และสัญญาการจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท Astra Zenaca จำกัด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาลติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้