บริการถ่ายทอดสดการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสอ.มก. ปี 2564


ลงวันที่ 27/11/2563 ดูแล้ว 85 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการถ่ายทอดสดการนับคะแนนเลือกตั้งสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Nontri Live วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยจะมีการประกาศผลการลงคะแนนสรรหาฯ อย่าง เป็นทางการในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้