สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมให้บริการจัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563


ลงวันที่ 27/11/2563 ดูแล้ว 82 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ให้บริการจัดงานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแข่งขันคัดลายมือสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช 2563 ให้กับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด พร้อมด้วยนายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการตัดสินผลงานคัดลายมือ ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้