ประชุมคณะทำงานโครงการเกษตร & เกษตร 2021


ลงวันที่ 03/11/2563 ดูแล้ว 48 ครั้ง


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมต้อนรับ และร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการเกษตร & เกษตร 2021 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวิทยบริการ ในโอกาสนี้ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดสดการประชุม และเชื่อมต่อสัญญาณในระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Cisco WebEx ด้วยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้