สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 54


ลงวันที่ 27/10/2563 ดูแล้ว 39 ครั้ง


ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ นำตัวแทนบุคลากร มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 54 โดยมี รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้