สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563


ลงวันที่ 2020-10-22 ดูแล้ว 167 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำโดย รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้อมนำไปถวาย ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 9.59 น. โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ภาพ : จุไรรัตน์ อินทรโอสถติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้