ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา


ลงวันที่ 09/10/2563 ดูแล้ว 51 ครั้ง


ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดังต่อไปนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้