สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการถ่ายทอดสดการบรรยายหัวข้อ “New Skill for Happy Work Life”


ลงวันที่ 25/09/2563 ดูแล้ว 27 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมบริการถ่ายทอดสด(Live) ผ่านทางโปรแกรม Cisco Webex Event ให้กับกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ K&U Together กิจกรรม Positive thinking for your life การบรรยายหัวข้อ “New Skill for Happy Work Life ทักษะสำคัญของการสร้างความสุขให้งานและชีวิต” โดยมี พ.ญ.พิยะดา หาชัยภูมิ หรือ หมอเอิ้น นักแต่งเพลงและจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคลินิกสุขภาพใจ (Mind Healthy Clinic) และทีมงานให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น3 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th