สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ให้บริการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563


ลงวันที่ 04/09/2563 ดูแล้ว 58 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ให้บริการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกิน ของเล่น ของใช้”ด้วยการใช้ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ ได้ถูกต้องเป็นธรรมชาติ สมวัย และได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 3 ก.ย.63 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.



ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th