สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมงาน "สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร" ปี 2563


ลงวันที่ 01/09/2563 ดูแล้ว 38 ครั้ง


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมนำคณะบุคลากร ร่วมพิธีประกาศสดุดีรำลึกถึงคุณสืบ นาคะเสถียร ซึ่งเป็นต้นแบบนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นิสิตเก่า มก. ผู้เสียสละชีวิตปกป้องผื่นป่า และในโอกาสนี้ได้ร่วมวางพวงมาลา ในงาน "สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร" ปี 2563 ด้วยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th