สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมแสดงความยินดีงาน“วันสถาปนาครบรอบ 1 ปี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์”


ลงวันที่ 27/08/2563 ดูแล้ว 51 ครั้ง


รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำตัวแทนบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม STEM ชั้น 7 วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th