วันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ครบรอบ 50 ปี


ลงวันที่ 21/08/2563 ดูแล้ว 50 ครั้ง


วันที่ 21 สิงหาคม 2563 รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้การต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ครบรอบ 50 ปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th