สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ลงวันที่ 11/08/2563 ดูแล้ว 44 ครั้ง


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มอบหมายให้ ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมผู้แทนบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย หัวหน้าหรือตัวแทนของแต่ละหน่วยงานร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสมอมาติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th