ู้บริหาร และบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมใจกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ KU-nity


ลงวันที่ 31/07/2563 ดูแล้ว 18 ครั้ง


ู้บริหาร และบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมใจกันร่วมแสดงสัญลักษณ์ KU-nity เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อแสดงถึงความรู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม ชุมชนประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธาณสู่ความผาสุกและมั่นคงสืบไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th