ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ฝ่ายบริหาร #องค์การสุรา กรมสรรพสามิต


ลงวันที่ 04/07/2563 ดูแล้ว 48 ครั้ง


รศ. สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมผู้แทนบุคลากร และร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคล ในโอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ฝ่ายบริหาร โดยมีนายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา และคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 63 ณ อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารใหม่ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทราติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th