#สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม #บริการบันทึกเสียง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ลงวันที่ 17/06/2563 ดูแล้ว 41 ครั้ง


#สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม #บริการบันทึกเสียง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องบันทึกเสียงและตัดต่อเสียง ชั้น 3 อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th