มอบเจลล้างมือสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ


ลงวันที่ 20/03/2563 ดูแล้ว 123 ครั้ง


เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของบุคลากรและด้วยความห่วงใย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ) #มอบเจลล้างมือให้แก่บุคลากรทุกคน สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th