หลักสูตรทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 11 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563


ลงวันที่ 26/02/2563 ดูแล้ว 187 ครั้ง


โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสำคัญของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเกินคาด และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธฺภาพ ในสถาณการณ์การสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th