สานสัมพันธ์ปีใหม่ 2563 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน – กำแพงแสน


ลงวันที่ 10/01/2563 ดูแล้ว 187 ครั้ง


นางพงศ์พงา เนตรหาญ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) นำบุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมงานโครงการขอบคุณบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งการจัดงานเน้นแนวคิด “อาชีพในฝัน นักร้องในดวงใจ” โดยมี ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ต้อนรับเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องหงส์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th