สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถานีวิทยุ ม.ก.


ลงวันที่ 20/12/2562 ดูแล้ว 185 ครั้ง


นางพงศ์พงา เนตรหาญ เลขานุการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะบุคลากรร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สถานีวิทยุ ม.ก. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องบรรยาย 3 สถานีวิทยุ ม.ก. อาคารพนมสมิตานนท์ โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. ต้อนรับติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th