สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมร่วมยินดี ครบรอบ26 ปี การสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์


ลงวันที่ 20/12/2562 ดูแล้ว 921 ครั้ง


ดร.ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม นำคณะบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ครบรอบ 26 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยมี ศ.น.สพ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์ คณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาล คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th