ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท


ลงวันที่ 14/11/2562 ดูแล้ว 652 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และเรื่องขยายเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 และลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน) เสร็จสิ้นแล้วติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th