ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาโท และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี


ลงวันที่ 08/11/2562 ดูแล้ว 535 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th