อบรม หลักสูตรถั่วทอดแผ่นจิ๋วศกุนตลา นพเก้า 9 สูตร อาจารย์ศกุนตลา คร้ามอ่ำ


ลงวันที่ 28/10/2562 ดูแล้ว 450 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดอบรมโครงอบรมวิชาชีพ หลักสูตรถั่วทอดแผ่นจิ๋วศกุนตลา นพเก้า 9 สูตร อาจารย์ศกุนตลา คร้ามอ่ำ อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2562ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th