วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่53


ลงวันที่ 17/10/2562 ดูแล้ว 220 ครั้ง


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เข้าร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่53 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ2562 ณ ห้องโถง ชั้น1 ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th