ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เข้าร่วมงาน”วันคล้ายวันสถาปณาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร”


ลงวันที่ 30/09/2562 ดูแล้ว 877 ครั้ง


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ มอบกระเช้าแสดงความยินดี เข้าร่วมงาน”วันคล้ายวันสถาปณาสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องทรายทอง ชั้นG อาคารอมรภูมิรัตน์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th