งานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม "ยามอยู่อุ่นใจ...ยามห่างไกลอุ่นสัมพันธ์"


ลงวันที่ 30/09/2562 ดูแล้ว 202 ครั้ง


ในวันที่ 26 กันยาน พ.ศ.2562 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดงานมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ "ยามอยู่อุ่นใจ...ยามห่างไกลอุ่นสัมพันธ์"ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th