ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ) ร่วมงานแสดงความยินดี ในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ครั้งที่ 4 โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง


ลงวันที่ 25/09/2562 ดูแล้ว 550 ครั้ง


วันที่ 25 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ) ร่วมงานแสดงความยินดี ในพิธีมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิต ครั้งที่ 4 โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง ณ. ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 60 คน อายุระหว่าง 60-97 ปี

โดย นายกเมืองพัทยา (นายสนธยา คุณปลื้ม) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th