ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ระดับปริญญาโท) และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

ดูแล้ว 371 ครั้ง ลงวันที่ 19/10/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...