ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูแล้ว 460 ครั้ง ลงวันที่ 17/08/2561

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้ในราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม...