มก. เปิดหลักสูตร ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุดวิชา "การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน"


ลงวันที่ 06/07/2561 ดูแล้ว 444,358 ครั้งหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

แบบฟอร์มใบสมัคร


โครงการธนาคารหน่วยกิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th