ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป


ลงวันที่ 29/06/2561 ดูแล้ว 557 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นั้น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงให้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th