ข่าวสมัครงาน


ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี

ดูแล้ว 305 ครั้ง ลงวันที่ 15/06/2561

ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ และลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่องขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...