โครงการอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม คลิก !!!


ลงวันที่ 28/05/2561 ดูแล้ว 1,207 ครั้ง


โครงการอาหารไทย "ครัวไทยสู่ครัวโลก" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ifrpd.ku.ac.th

 • สถานที่ติดต่อ: ชั้น 3 ห้อง 304 / ชั้น 2 ห้อง 229
 • โทรศัพท์: 02 942 7300, 02 942 8629 ต่อ 1222, 1223 หรือ 094 664 5044
 • โทรสาร: 02 561 1970
 • อีเมล์: kuthaifood@hotmail.com


 • ติดต่อหน่วยงาน

  Contact Us

  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
  โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
  โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th