ข่าวสมัครงาน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา

ดูแล้ว 484 ครั้ง ลงวันที่ 21/03/2561

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์ขอรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิปริญญาตรี สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,500 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท (ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม...